+For wapmasters only!+
code tiêu đề thay đổi tự động
Tác giả: Min, Được thêm bởi: Min
-
Code tiêu đề thay đổi tự động
- Đôi khi các tiêu đề blog web của bạn quá dài và nó không thể hiển thị được hoàn toàn trên thanh Navigation của trình duyệt web. Để khắc phục điều này ta có thể thay thế bằng các tiêu đề ngắn gọn, xúc tích. Hoặc cũng có thể tạo hiệu ứng chạy chữ cho các tiêu đề dài (cách này khá phổ biến). Hôm nay mình sẽ giới thiệu cách khác để khắc phục điều này. Đó là hiệu ứng thay đổi tiêu đề bài viết theo thời gian.


Thủ thuật này mình không có kèm hình minh họa

Để thực hiện thủ thuật này, chúng ta chỉ cần chèn 1 đoạn code script nhỏ vào thông tin bản quyền là được (hoặc thẻ head )


<script language='javascript'>
step=0
function flash_title(){
step++
if (step==6) {step=1}
if (step==1) {document.title='web aloi.wap.sh '}
if (step==2) {document.title='Thủ thuật web blog '}
if (step==3) {document.title='Hãy truy cập vào www.dannet.vnchat.us:'}
if (step==4) {document.title='http://dannet.vnchat.us'}
if (step==5) {document.title='Mọi thắc măc của các bạn sẽ được giải đáp'}
setTimeout("flash_title()",700);}
flash_title()
</script>

- Thay đổi các code màu xanh thành các tiêu đề mà bạn muốn hiển thị.
- if (step==6) {step=1} :đây là đoạn code để quay về vòng lặp. nếu bạn có 10 tiêu đề, thì sửa nó lại thành if (step==11) {step=1}
- setTimeout("flash_title()",700);} : đây là code điều chỉnh thời gian giãn cách giữa 2 tiêu đề (đơn vị là ms)Chúc các bạn thành công.
-

-
Thích|Bình luận|like like (0)
--
Trở về
Thư viện
TOPKUTE